Nytårsbudskab del 1. 2019 – Vi har brug for en ny regering

 

Når jeg her op til årsskiftet gør regnskab over året, der gik, og begynder at tænke over hvad, det nye år vil bringe, så fornemmer jeg, at stemningen skifter meget alt efter hvilken alder, man har. Jo højere alder jo større betydning har hændelser, der er sket før i tiden, frem for hændelser, der kommer. Det er vel helt naturligt, fordi den livserfaring, man har fået, har flere år på bagen, og den tid, der kommer, bliver kortere, end den tid, der er gået. Mange føler også, at man er bedre til at huske det, der skete for rigtig mange år siden, end det, der er sket de sidste par år. Det er formentlig en helt naturlig udvikling i takt med, at man bliver ældre.

Ved indgangen til 2019 er der brug for, at alle, uanset alder, tænker på hvad, der kan ske i året, der kommer. Vi står over for valg til folketinget og valg til EU-parlamentet. Begge valg er utrolig vigtige. Det handler først og fremmest om et opgør med uligheden mellem fattig og rig, og det handler om en kamp mod den snigende nationalisme og selvtilstrækkelighed, der breder sig ud over hele verden, nu med USA i front.

I denne første del vil jeg beskæftige mig med det kommende valg til folketinget. Når man følger udviklingen i verden omkring os, vil det naturlige spørgsmål være: bevæger udviklingen i Danmark sig også i en nationalistisk retning? Ja, det mener jeg, at den gør. Det er de nationalkonservative, der udstikker store dele af den politiske retning, vi ser i vores samfund. De borgerlige liberale partier har givet op og hænger kun fast i magten ved at underlægge sig dele af de nationalistiske krav, som f.eks., hvordan lukker vi landet for fremmede, hvordan bekæmper vi de internationale konventioner, og hvordan isolerer vi de uønskede på en øde ø osv.

Jeg bygger også min antagelse på, at skiftende regeringer i Danmark siden krisen i 2008 har gennemført en økonomisk politik, der, dokumenteret, har øget den økonomiske ulighed, og det er den øgede ulighed i samfundet samt en stigende individualisering og dermed følgende identitetskrise, der har skabt grobund for de nationalistiske tendenser i Danmark. Det er som om, at den danske befolkning til stadighed bliver mindet om, at alt det, som ikke går godt i vores samfund, kommer udefra, og at truslen mod vores fælles velfærd skyldes flygtninge, migranter og andre udefrakommende hændelser. Intet er mere forkert. Truslen ligger i det politiske system, ved at politikkerne og især Regeringen ikke er i dialog med befolkningen. Den nuværende regering træffer beslutninger med det formål at fastholde den politiske magt i stedet for at føre en politik, der gavner Danmark. Jeg har bemærket mig, at den nuværende regering ikke har gennemført meget af den politik. der er i regeringsgrundlaget. Det er da et rimeligt stærkt argument for min antagelse.

Skal vi have stoppet denne, efter min opfattelse, forkerte udvikling, skal vi have et folketing og en regering, der kan sikre en samfundsmodel, hvor alle er med. En samfundsmodel, der har vores fælles velfærd i fokus, og hvor uligheden begrænses mest muligt gennem en retfærdig fordelingspolitik og en styrket kontrol af det løbske finansielle marked. Og en regering og et folketing, der tager miljø og klima alvorligt, samt respekterer de internationale aftaler, vi er en del af. Partier, der vil gå i den retning, bør belønnes ved det kommende folketingsvalg.

Der kunne nævnes mange flere ting, som du som borger bør være opmærksom på her op til valget.

Min opfordring her ved årsskiftet er, at vi alle tager vores ansvar som borger på os, tænker os godt om, tænker på, hvordan vi igen får et samfund, hvor medborgerskabet med større tolerance kommer mere i centrum. Og så husker vi at bruge vores grundlovssikrede ret og afgive vores stemme ved det kommende valg til folketinget.

Godt nytår