Aftale om seniorpension uden rettigheder og uden midler.

Den nye pensions aftale der er ingået, kan man ikke sige meget om. Det er en fortsættelse af tidligere ordning men nogle kosmetiske forbedringer i kriterierne for at være kvalificeret til at komme på ordningen.

Et væsentligt punkt der mangler er, hvem skal tildele den nedslidte sin ret til tidligere pension? Ser man på hvor mange midler der er afsat til ordningen, så skal der stram styring på tildelingen. Forud for aftalen havde ÆldreSagen udsendt et brev til danskerne hvor de kæmper for en “værdig tilbagetrækning for nedslidte” samt efterlyser fleksible overgange til folkepension. Når de nu udtrykker sig positivt til den nye pensionsaftale, betyder det så, at de ikke længere vil kæmpe for en fleksibel overgang?

Der er stadigvæk brug for en ret til, at man skal kunne trække sig tilbage, hvis man er nedslidt af mange års arbejde indenfor brancher med nedslidende job. Nu er det sådan at de partier der har indgået den nye pensionaftale har forsøgt at binde et flertal i folketinget der rækker ud over det næste valg. Hvis DF og R efter det kommende valg vil modarbejde en ret til tidligere tilbagetrækning så bør S overveje at opsige velfærdsaftalen og lægge op til ændringer. Disse ændringer bør bestå i at pensionsalderen fastfryses til 69 år og når man når der til skal folketinget påny drøfte om pensionsalderen skal løftes yderligere. Samtidig bør S vurderer om ikke der i forbindelse med en ret til tidligere fratrædelse skal ske en genopretning af den efterlønordning som de nuværende forligspartier ødelagde i 2011. Jeg er godt klar over at det ikke vil være fornuftigt at opsige velfærdsforliget her og nu, men hvis de partier der har indgået det nye pensionsforlig blokerer for en rettighedbaseret løsning efter valget, så mener jeg ikke længere at S skal trækkes rundt af de pensionssorte partier der nægter at beskytte de nedslidte lønmodtagere.

Det står nu klart, at hvis det store flertal i befolkningen som ønsker en differencieret tilbagetrækning efter valget, så skal det ske gennem at styrke S ved det kommende valg.

Det er endnu engang bevidst, at man ikke kan regne med DF og derfor tror jeg at deres tilbagegang i meningsmålingerne vil fortsætte og de vil få et fortjent nederlag på valgdagen.

God valgkamp.