De ældre må selv presse på for forbedringer.


På billedet ses næstformand for Faglige Seniorer i Nordsjælland Finn Runge Hansen i snak med et medlem fra 3F seniorer i Helsingør


Der er godt gang i den politiske debat, men det er lige som om at spørgsmålet om bedre vilkår for de ældre er kommet lidt for meget i baggrunden. Vi står nu over for kommunalvalg der finder sted den 16. november, og man kan godt fornemme at politikerne er begyndt at strø om sig med løfter om forbedringer for alle uden at være særlig konkrete.

Jeg forstår godt at samfundet her under pandemien har været optaget af at begrænse smitten især for ældre og det har været en rigtig prioritering. Det ser nu ud til at den ældre del af befolkningen er blevet vaccineret og de er på vej tilbage til en mere normal tilværelse. Betyder det så at man vil arbejde med et større fokus på at rette op på de svigt vi har set på ældreområdet især inden for pleje og omsorg de senere år?
Regeringen har fremlagt en nærhedsreform hvor bl.a. 7 kommuner har fået deres frihed til at finde nye løsninger på flere velfærdsområder herunder ældreområdet. Samtidig har der i slutningen af 2020 været afholdt et ældretopmøde, hvor vi også afventer at se resultaterne af de anbefalinger der kommer derfra.

Men der er ikke udsigt til væsentlige forbedringer her og nu på ældreområdet. Det sker kun hvis de ældre selv tager initiativ til at lægge det rette pres på de regionale og lokale politikere her op til kommunevalget. I Faglige Seniorer er vi begyndt med at forberede os på hvordan vi med de rette analyser og dokumentationer kan komme i dialog med politikerne, så de kender vores krav til forbedringer op til kommunalvalget.

Der er specielt et område der virkelig trænger til et løft og det er demensområdet. I mange kommuner får borgere med en demens diagnose, ikke den kvalificerede pleje, omsorg og behandling der er så vigtig for de ramte og deres pårørende. Det er et område der skal løftes væsentligt. Det gælder især også at sikre at de ansatte i plejesektoren, der beskæftiger sig med demente borgere, har de rette kompetencer. Ansatte med rette kompetencer er en vigtig del af en ordentlig pleje.

Desværre er der stadigvæk ca. 20% af de ansatte Sosu medarbejdere der ikke er uddannet og blandt dem er der også nogle der plejer ældre med demens og det er ikke godt nok. Så oplever vi også at arbejdsmiljøet på de kommunale plejehjem og plejecentre har store mangler. De ansatte lider under en konstant mangel på kollegaer. Det betyder at mange ansatte presses på jobbet og sygefraværet derfor er højt. Det tema har vi også med til politikerne. Vi vil lægge et større pres på så kommunerne selv gør en større indsats for rekruttering af nye medarbejdere, herunder ansættelse af flere unge i lære- og praktikpladser. De må også gerne ansætte voksne i lærer med voksenlærlingeløn. Der er mange muligheder for at øge andelen af ansatte og samtidig sikre at der sker en efteruddannelse af de uuddannede der er i plejen.

Også kravet om flere ældre og plejeboliger vil også være at finde på vores dagsorden over for kommunerne. Kvalitetsstandarterne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen skal også have et løft. Forebyggelse er alt afgørende for at de ældre kan være i egen bolig længst mulig og derfor vil dette krav også være med.

Sammen med kommunalvalget er der i de fleste kommuner valg til senior- og ældreråd i de fleste kommuner i Danmark. Senior- og ældrerådet er et vigtigt råd, der har til opgave at holde politikerne i ørene i hele valgperioden. Derfor opfordre Faglige Seniorer ældre til at stille op til disse råd.

Som sagt, de ældre må selv presse på for at sikre at der sker forbedringer på ældreområdet i fremtiden. Det kommer ikke af sig selv.