De ældres vilkår bliver ikke bedre med Thyra

thyra

Den nye regering forsøger at manipulerer med den danske befolkning med udnævnelse af Thyra Frank som minister for ældreområdet. Det er rent signalgivning, for den fremlagte politik ved regeringsgrundlaget peger entydigt på at der skal skæres og reduceres i den offentlige sektor og det rammer i stor udstrækning de dårligst stillede ældre og handicappede som alle har brug for hjælp.

Igennem længere tid har vi kunne konstaterer at det ikke fungerer i ældreplejen, hverken når vi taler om plejehjem eller den kommunale hjemmehjælp. Det skyldes under ingen omstændigheder de ansatte. De forsøger at gøre hvad der er muligt, men der er for få hænder til at få tingene til at gå op i en højere og i en menneskelig indsats.
Vi har hørt det med flere historier om hvor længe de gamle skal ligge med en våd ble. Jeg ved ikke hvem der har fået den opfattelse at vi ældre og handicappede borgere skal tisse efter samme tidsskema. Jeg hørte en historie om en ældre hjemmeboende sengeliggende patient der havde skidt i bleen. De ringede til hjemmehjælpen og bad om at få skiftet bleen. Første bemærkning fra hjemmeplejen var – er det akut? – ja gu fanden er det akut – og så gik der op til halvanden time før hjemmehjælpen kom. Det er simpelt hen ikke værdigt.
Ofte er den visiterede hjemmepleje fastlagt efter et skema – og det er det skema der bestemmer hvornår man kommer ud af sengen, hvornår man skal spise (uanset om man er sulten eller ej) og ofte er det sådan at hvis skal man have hjælp til at spise, foregår ved at blive madet, for så går det hurtigere. Skemaet bestemmer også hvornår man skal i seng, uanset om man er træt eller ej. Det er klart at skemaet og den fleksibilitet der bør være er bestemt af hvilke ressourcer der er til rådighed i plejesektoren.

Der er ikke hænder nok inden for plejeområdet og det er ikke noget der alene kan løses gennem ny teknologi eller konkurrenceudsætning. Vi skal have genindført værdighed i plejen over for ældre og handicappede, der er afhængig af hjælp.

Kan Thyra løse den opgave? De første udmeldinger går ud på at det er kommunernes ansvar, så i virkeligheden har ældreministeren ingen mulighed. Hun skal bare bruges til at blåstemple Regeringens nedskæringspolitik – de næste udmeldinger har været at man skal smøre de gode eksempler ud fra kommune til kommune.
Jeg forstår godt at ældreordfører for S, Astrid Krag havde svært ved at forstå Thyra Frank, da der var samråd i finansudvalget her før jul. Ministeren understregede at hun ville forbedre ældreplejen, ikke gennem flere ressourcer, men gennem afskaffelse af bureaukrati. Der var dog ingen meldinger om på hvilke måde det skulle ske. Det fik Astrid Krag til at sige ” Jeg synes plejehjemsleder Thyra Frank skulle tage en snak med ældreminister Thyra Frank om hvad der er brug for”. Bag ved denne udtalelse lå der en klar henvisning til at Thyra Frank som plejehjemsleder brugte 20% højere driftsbudget og 50% højere madbudget end de øvrige plejehjem i Frederiksberg Kommune og så sidder hun nu som minister og siger med åbne øjne, at det ikke handler om penge. Der er vist noget dobbeltmoral i ministerens holdning og det virker som om Thyra har forladt virkeligheden. Problemerne i plejesektoren løses ikke gennem at rejse rundt og besøge plejehjem. Der skal flere ressourcer til, ellers bliver plejen forringet kraftigt de kommende år, med den nye regerings politik.