Er en ny sundhedsreform vejen til færre kommuner?

Man kan blive meget i tvivl her forud for fremlæggelsen af regeringens sundhedsreform. Hvorfor en ny sundhedsreform? Et af regeringens argumenter for en ny sundhedsreform er at der skal skabes mere sammenhæng og ensartet kvalitet i behandlingen på tværs af landet. Der har været flere eksempler på at det ikke er lykkedes de 5 regioner at skabe denne sammenhæng og ensartet kvalitet. Derfor skal de afløses af 21 sundhedsfællesskaber der skal danne en ramme om behandling og sikre ensartet kvalitet på tværs af landet. Det er her jeg bliver i tvivl, hvor er der noget der dokumenterer eller peger på at 21 sundhedsfællesskaber, der tager sit udgangspunkt i 98 kommuner samt de praktiserende læger tæt på borgeren, kan sikre ensartet kvalitet?

Hvis man et øjeblik ser på de opgaver kommunerne i dag varetager vedrørende rehabilitering, akutstuer, hjemmepleje og hjemmesygepleje, så er kvaliteten lige så forskellig som antallet af kommuner. Hvordan vil man her sikre en ensartet kvalitet? Skal den ensartet kvalitet og sammenhæng i behandlingen sikres gennem direkte økonomiske incitamenter eller eventuelt gennem bloktilskud? Der er mange ubesvarede spørgsmål, som måske bliver tydeligere når forslaget bliver fremlagt. Regionernes muligheder for at sikre ensartet kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt at sikre en fornuftig afklaring af sundhedsopgaver mellem regionen og kommunerne gennem nedsatte sundhedskoordineringsudvalg, har hele tiden været muligt, i det nuværende system. Det vil man åbenbart gøre op med gennem en reform der skal flytte opgaver fra de regionsstyrede hospitaler til kommunerne. Er der i virkeligheden brug en sundhedsreform? Spørger man alle de faglige interesser i sundhedssystemet, så siger de nej, med mindre der er tale om en økonomisk indsprøjtning. Det nuværende system kan allerede løse de problemstillinger der ses i systemet, mener de mange sundhedsorganisationer der er blevet spurgt. Hvis det er rigtigt, så er reformen ikke tale om forbedring på sundhedsområdet men et ideologisk projekt, som måske har en helt anden dagsorden end den sundhedspolitiske. Derfor kan forslaget om en ny sundhedsreform, underforstået, godt være første skridt mod at videreføre Lars Løkkes kommunalreform fra 2005 og bane vejen for færre kommuner.