Er Joachim B Olsen og LA anarkister?

Tirsdag den 27. marts var pressen præget af flere dødsfald, derfor var der godt gang i nekrologskrivningen.
I den mediemæssige dækning var det dog Ubers død der fik den største omtale og man kan spørge hvorfor? Er Uber det største tab? Det kan man jo tænke over.

Det var tydeligt da nyheden kom frem, at det var et kæmpetab for især Liberal Alliance og deres frontløbere Ole Birk Olesen og Joachim B Olsen. Joachim B Olen fik utrolig meget TV tid hvor han skældte ud på alt og alle herunder især Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet fordi de som del af flertallet havde gjort det umuligt for Uber at overleve. Når man lyttede til alle de udgydelser som kom fra Joachim B Olsen efter nyheden om Ubers endeligt og lægger det sammen med hvordan Joachim B Olsen i øvrigt udtaler sig om arbejdsmarkedet, så er det klart at han går længere ud end den liberalistiske fane kan favne. Det virker som om at han bevæger sig helt ud i den Anarkistiske ideologi. Derfor er det naturlige spørgsmål, er Joachim B Olsen Anarkist? Og er LA i virkeligheden båret af den anarkistiske ideologi, i en liberalistisk påklædning?

Hvis man har læst lidt om den Anarkistiske ideologi så er der i forhold til mange af de politiske udmeldinger der kommer fra de forskellige ministre og folketingsmedlemmer fra LA der peger på elementer fra denne ideologi. Det er områder som arbejdsmarked, bolig, trafik og uddannelsesområdet. Anders Samuelsen udtrykker sig således ” ulighed er ikke en dårlig ting, ulighed er en god ting” også et eksempel på at der ikke bør være noget omfordelingssystem der regulerer samfundet og dets borgere muligheder for at gøre hvad de har evne og lyst til. Kampen mod topskatten er et andet eksempel.
Joachim B Olsen har ligeldes talt om at et ureguleret arbejdsmarked med social dumping er alletiders. Man kan også se på den kamp som LA har påbegyndt mod statsfinansierede institutioner som bl.a. DR, Kvinfo og flere. Det er mere og mere i retning af nedbrydning af staten, som er en anarkistisk ideologi. Så hvis man skal bevæge sig helt ud i konspiratorisk teori, så arbejder LA efter en ideologi som ikke rummes af den Danske grundlov. Det er måske en overdrevet analyse men jeg kunne ikke komme til anden problemformulering efter den opførsel som Joachim B Olsen havde de han optrådte på DR og TV2 den 27. marts.