Hetzen mod regeringen er uhørt og grunder i politisk amatørisme.

Der er ingen der er i tvivl om at Corona pandemien er en alvorlig sundhedskrise, der har ramt og stadigvæk rammer mange mennesker og medfører sygdom og døden for mange.
Der er heller ikke nogen der har modsagt, at vi har haft og stadigvæk har den værste krise siden 2. verdenskrig.

I 2019 valgte befolkningen et folketing, der gav Socialdemokratiet mulighed for at danne en mindretalsregering. Der blev forhandlet et forståelsespapir, som dannede grundlaget for en ny politisk retning efter en svækket VLAK-regering. Den nye regering tiltrådte den 27. juni 2019 og gik straks i gang med at tilrettelægge sit arbejde og tage hul på indholdet af forståelsespapiret. Der blev gennem aftaler med kommuner og regioner lagt op til forbedringer på velfærdsområderne med tilføjelse af flere midler i takt med den demografiske udvikling. Der er gennemført en ny udligningsreform, der skaber større balance mellem by og land. Der er besluttet et utal af brede forlig i folketinget herunder bl.a. politiforlig, en klimalov, en værdighedsreform (Arne) og meget mere.
Mange forlag er gennemført samtidig med at regeringen har skulle håndtere en pandemi. I starten af pandemien var der bred politisk opbakning til den nødvendige krisepolitik i Folketinget. Strategien var tydelig, det handlede om at beskytte befolkningen, sikre at sundhedssystemet ikke brød sammen og holde gang i erhvervslivet. Det skete bl.a. gennem at investere og holde hånden under erhvervslivet og delvis kulturlivet gennem flere krisepakker. Resultatet af denne krisehåndtering ser vi nu med en buldrende økonomi og fuld beskæftigelse. Med fejlen i håndtering af minksagen begyndte den borgerlige opposition en helt uværdig hetz mod regeringen. Denne hetz toppede da de borgerlige partier med Venstre i spidsen stemte for borgerforslaget om at stille Mette Frederiksen for en rigsret. Her udstillede den borgerlige opposition sin politiske amatørisme i fuldt flor. Hetzen mod regeringen har efter ændring i epidemiloven taget til.

Det virker som om oppositionen forsøger at slide regeringen op bl.a. med ustandselig at indkalde regeringens ministre i samråd efter samråd til at få uddybet de spørgsmål som de en gang har stille som § 20 spørgsmål og som de har fået svar på. Det virker som om intellektet hos oppositionen er meget lavt. Oppositionen har der ud over ikke noget politisk projekt der matcher regeringen og dens støttepartier derfor er deres hetz helt uhørt. Og metoden splitter befolkningen og skader i den grad det samarbejdende folkestyre og vores demokrati.