Kære Mette, vi skal have en social protokol i EU

Kære Mette

Situationen med at England nu forlader EU er selvfølgelig ikke godt for det europæiske fællesskab. Jeg synes nu at England siden Thatcher har været mere eller mindre uden for fællesskabet. Ikke mindst den Engelske arbejdsgiverforening har modarbejdet fælles regler for lønmodtagerbeskyttelse med mere. På den økonomiske side har England vel heller ikke bidraget særlig meget mere end de har fået retur.

Der skal nu gang i en større proces for at få gennemført en fornuftig skilsmisse. Jeg tror også at det bliver nødvendigt at de tilbageværende lande begynder at tale om mere nationale tilpasninger i det nuværende EU. Umiddelbart op til afstemningen i England have David Cameron forhandlet sig frem til nogle aftaler på det sociale område. I forbindelse med debatten forud for valget til EU parlamentet i 2014 havde man, både i partiet og i fagbevægelsen, mange drøftelser om de sociale forhold herunder børnepenge, dagpenge, pension og andre sociale ydelser m.m. som udenlandske arbejdere blev berettiget til ved kortere og længere arbejdsforhold i Danmark. Det var ydelser de fik, også uden at de havde bidraget skattemæssigt. Det var især DF som var optaget af den debat og som medvirkede til det valgresultat de fik ved EU valget i 2014.

Jeg tror det er vigtigt at få slået fast, at vi har brug for en social protokol i EU. En protokol som slår fast, at de øvrige lande må respekterer de sociale vilkår og lønmodtagerrettigheder der er tilknyttet det danske arbejdsmarked. Det er min opfattelse at flere lande herunder Tyskland er helt med på at finde en løsning der slår fast, at EU er ikke er en social union.
Det vil betyde meget for den helt almindelige lønmodtager at få en større vished for at der ikke sker en urimelig konkurrence på løn og arbejdsvilkår. Da vi besluttede at være med i EF var det fremmeste argument, at medlemslandene ikke skulle konkurrere på arbejdsmiljøet derfor blev der sat en høj barriere for arbejdsmiljøet.

Da lønninger hænger meget sammen med de nationale skatter og sociale systemer er det ikke muligt at gennemfører samme metode for beskyttelse af urimelig konkurrence på lønniveauer. Dette til trods for at ILO konventionen i deres bestemmelser dæmmer op for misbrug, men det gælder kun de lande der har underskrevet konventionen. ILO bestemmelser kunne godt danne grundlag for en del af en social protokol i EU, og så kunne den udfyldes med bestemmelser for de sociale ydelser der har relation til arbejdsmarkedet.

Jeg håber du og Socialdemokratiet vil arbejde med dette vigtige emne. Og jeg mener det kan gennemføres indenfor de nuværende traktater.