Lad os få et velfærdsbidrag på skatten.

Der er godt gang i valgkampen frem til folketingsvalget den 5. juni 2019. Igennem de seneste 4 år, har Socialdemokratiet kritiseret VLAK regeringen og Dansk Folkeparti for ikke at sikre nok midler til vores fælles velfærd. Regeringen har gennem de årlige finanslove og efterfølgende aftaler med Danske Regioner og Kommunernes landsforening, fastlagt den offentlige økonomi. Økonomien har gennem hele den nuværende regerings periode, med støtte fra deres parlamentariske støtteparti Dansk Folkeparti, underfinansieret velfærden. Flere gange i starten af regeringsperioden har Venstre forsøgt at italesætte en offentlig nulvækst. Efter inddragelse af Liberal Alliance og Konservative i regeringen blev der sat ekstra kræfter ind på at begrænse den offentlige vækst. Resultatet af den politik har betydet løbende besparelser på kernevelfærden besparelser som i den grad har ramt de svageste i vores samfund. Pleje og omsorg på ældreområdet og pasning af vores børn i daginstitutionerne, har i den grad måtte betale for de kommunale nedskæringer der er gennemført. På sundhedsområdet har det ligeledes betydet at især den medicinske patient har været ramt. Psykiatrien har også måtte lide, hvilket har medført så ringe forhold på institutionerne og andre steder i psykiatrien at flere ansatte har været udsat for vold og flere har mistet livet. Generelt har den politik der har været gennemført, af den nuværende regering, gået ud over arbejdsmiljøet og derved skabt en helt urimelig situation for de ansatte i den offentlige sektor.
Lars Løkke Rasmussen har her i begyndelsen af valgkampen udtalt at årsagen til den manglende økonomi, i stor udstrækning skydes at regeringen overtog en gæld på 50 mia. kr. fra den tidligere regering. Det Lars Løkke Rasmussen ikke fortæller, det er at han overlod en gæld i 2011 til den tidligere regering på 84 mia. kr. Men nu er der, trods flere skattenedsættelser, råd til mere velfærd. Derfor Vil Venstre nu afsætte 69 mia. kr. til mere velfærd frem til 2025 hvis de genvinder magten. Når man går regnskabet igennem så er det vist kun 20,5 mia. kr. Når man ser på det vælfærdsløfte som Lars Løkke Rasmussen nu kommer med, så virker det nærmest som en tilståelsessag. Og er der udsigt til at det løftet vil blive gennemført? Nu kommer så Dansk Folkeparti og SF med løfter om en ekstra mia. til ældreområdet. Der har tidligere gennem finansloven været afsat midler til ældreområdet, de har desværre været brugt til at dække andre huller i kommunernes budgetter. Det er selvfølgelig godt at der er politisk opbakning til at øge vores kernevelfærd. Spørgsmålet er hvordan det sikres. For at fastholde det nuværende niveau og dække det demografiske træk, skal der ske en stigning af den offentlige vækst om mindst 0,7%. Når man ser på sin selvangivelse så betaler man et sundhedsbidrag på 1% – man burde i den politiske debat overveje om ikke man skulle indfører et velfærdsbidrag så det bliver tydeligere for borgerne hvilken økonomi der bruges til kernevelfærden og på den måde gøre mere af kernevelfærden fri for løbende prioriteringer. Det ville være godt for vores fælles velfærd samt skabe en større tryghed for borgerne.