Lad os nu få det opgør med velfærdsgabet!

Det ser ud som om det er svært for Statsminister Lars Løkke Rasmussen at få trykket på valgknappen. Senest den 17. juni 2019 skal valget være afholdt. Mange mener det vil komme samtidig med valget til EU-parlamentet, som finder sted den 26. maj. Jeg har skrevet det mange gange før, at en kommende ny regering skal lukke det store økonomiske velfærdsgab der er mellem den økonomi der er til rådighed og det behov for velfærd der efterspørges. Jeg kan godt forstå at der også på børneområdet er problemer med manglende pædagoger – det er en konsekvens af det store velfærdsgab, at der ikke er nok pædagoger til at passe vores børn. Det samme kan man se både på sundhedsområdet og ikke mindst på ældreområdet at der ikke er ressourcer nok. Jeg håber at de mange børnefamilier, de gamle og deres pårørende vil være med til, gennem valget, at gøre oprør mod dette velfærdsgab – der også i stor udstrækning har skabt større ulighed i det danske samfund.
Det går godt med den danske økonomi – og der er fuld fart på kedlerne og der skabes større vækst. Så er spørgsmålet, hvordan den fælles vækst skal fordeles? Skal ressourcerne fordeles mellem leje af pandaer og skattelettelser eller skal ressourcerne bruges til at lukke velfærdsgabet? For mig er valget let.
I forbindelse med den valgkamp der allerede er i gang, har der været debat om retten til at trække sig tilbage som nedslidt lønmodtager. S har fremlagt 7 principper der skal indgå i en sådan rettighed, men har ikke lagt sig fast på en model. Dog har S tilkendegive at de vil bruge 3 mia. til et forslag, som skal forhandles med arbejdsmarkedets parter. Tanken bag dette forslag er at kompensere for den ødelagte efterløn. Antallet af ældre der arbejder efter de har nået pensionsalderen er steget meget i takt med at der er kommet godt gang i beskæftigelsen. Men det viser sig også, at dem der arbejder længere, i stor udstrækninger kommer fra job der i sig selv ikke er nedslidende. Det er godt at man som ældre har mulighed for at arbejde ud over pensionsalderen og det er et stort plus for virksomhederne. Men hvis flere ældre skal arbejde ud over pensionsalderen, skal og må der gøres noget ved arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet er også en del af den kommende valgkamp. Den nuværende og de tidligere regeringer har forringet arbejdstilsynet og dermed også været medvirkende til at vi har fået et dårligere arbejdsmiljø i takt med at kontrollen er blevet minimal. Derfor må det også være et krav til en kommende regering at indsatsen for et bedre arbejdsmiljø styrkes. Så Lars Løkke tryk nu på den knap, så vi kan få det valg – tak