Moderaterne og Lars Løkke

Stiftelsen af Lars Løkke Rasmussens nye parti Moderaterne har været længe under vejs, men spørgsmålet er – hvorfor?

31 august 2019 stoppede Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre, han udsendte følgende på Twitter ” Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år.”
Umiddelbart før det kom der til, var der opstået problemer internt i Venstre om den politiske linie. Midt under valgkampen op til valget den 5. juni 2019 udgav Lars Løkke en bog og tog debatten om en regering hen over midten op. Den melding var ikke afstemt internt i Venstre og ved efterfølgende sommergruppemøde, blev holdningen imødegået af partiets næstformand Kristian Jensen. Samtidig havde en anden holdning under valgkampen, en sundhedsreform med nedlæggelse af regionerne, skabt problemer i forhold til det kommunale bagland anført af den daværende formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Den interne uro skulle løses på en eller anden måde derfor blev der indkaldt til krisemøde den 30. og 31. august 2019 og mødet blev afholdt på Hotel Kellers Park uden for Vejle. Der var først forretningsudvalgsmøde og herefter møde i patiets hovedbestyrelse. Her blev Lars Løkke udfordret af Kristian Jensen og det endte som bekendt med at Lars Løkke forlod mødet og at Kristian Jensen senere trak sig som næstformand.

Der havde været problemer mellem Lars Løkke og Kristian Jensen siden det berømte møde i den 3. juni 2014 i Odense hvor Lars Løkke lige med nød og næppe bevarede formandsskabet i Venstre.
Det var på mødet i Vejle at Lars Løkke ønskede at få lov til at fremlægge den politiske linje som han mente havde givet partiet vælgermæssig fremgang ved valget i 2019. HB besluttede at landsmødet alene skulle tage stilling til valg af formand og at der ikke skulle fremlægges noget politisk oplæg.

Er Lars Løkke nu, men oprettelse af Moderaterne, igang med at tage “hævn” over sit gamle parti ved at lægge den politiske linje som han ikke formåede at overtale Venstre til at høre på ved landsmødet i september 2019.
Mange troede at Lars Løkke havde fået nok, men nej. Når man ser hvordan Lars Løkke har haft af politiske op- og nedture kan det være svært at forstå at han fortsætter. Han håber på at projektet lykkes. Er det af hensyn til hans eftermæle? Nej, jeg tror at han vil give igen for den behandling han fik af det parti hvor han havde været med siden han gik i korte bukser. Derfor bliver vi tilskuer til et spændende opgør på den politiske scene.