Skal den ældre medicinske patient være forsøgsperson de næste 10 år?

Jeg synes selv, at jeg som 70+ har et godt liv. Jeg besøger min læge ca. hver halve år og får gennemgået mit helbred på baggrund af blodprøver. Jeg prøver at holde mig i form ved at gå daglige ture med min lille hund og jeg mener selv at jeg er opmærksom på mit helbred. Indenfor de seneste 20 år har jeg kun været på sygehus 2 gange, hvoraf jeg den ene gang fik skiftet en hofte. Jeg har intet at klage over, de to gange jeg har været på sygehuset, har jeg fået en rigtig god behandling. Jeg har i mange år aktivt fulgt udviklingen indenfor sundhedsvæsenet som medlem af både amtsråd og regionsråd. Her har jeg fulgt debatten om den ældre medicinske patient. Der er gennemført flere positive tiltag for at forbedre forholdene for de ældre. Der er flere steder i kommunerne hvor der er oprettet akutpladser, som ofte anvendes for at undgå at ældre indlægges på sygehuset. Men udviklingen både på sygehusene og i kommunerne går ikke stærkt nok, hvilket i stor udstrækning skyldes manglende ressourcer.

Efter regeringen fremlagde sit forslag til ny sundhedsreform, er jeg blevet bekymret på de ældres og egne vegne. Jeg er enig i at det nære sundhedsvæsen skal styrkes. Men det behøver ikke at ske gennem en reform. Det viser sig nu, ifølge sundhedsstyrelsens rapport, at de ældre lever længere, men deres sundhedstilstand er ikke blevet forbedret siden 2010. Det vil sige at de ældre lever længere med deres sygdomme. Det betyder at presset på sundhedsydelser vil stige kraftigt de kommende år. I regeringens forslag skal 500.000 ambulante behandlinger flyttes ud fra sygehusene. Samtidig skal indlæggelserne reduceres med 40.000 årligt, i den omstilling er den ældre medicinske patient i klart overtal. Problemet er bare at disse tal ikke er underbygget, det er rent gætværk. Oven i kommer så den økonomiske usikkerhed. Flere eksperter har undsagt regeringens økonomiske forudsætninger med nærhedsfonden. Med en ny reform vil den medicinske patient blive offer eller om man vil blive forsøgsperson i de foreslåede omstillinger, der skal implementeres de næste 10 år. Den usikkerhed er ikke rimelig over for den ældre medicinske patient. Det nuværende system er i gang med omstilling. Men hvis sundhedssystemet skal kunne klare den større efterspørgsel efter sundhedsydelser de kommende år er det afgørende, at der afsættes de nødvendige ressourcer.