Thyra Frank svigter de plejekrævende.

Det er godt at Danske Ældreråd nu råber op. Nu har Ældreminister Thyra Frank vist, politisk, at hun ikke arbejder for at sikre en bedre ældrepleje med forslaget om at afskaffe kommunernes pligt til at udarbejde regler for tilsyn og politik i plejen. Hvis man fjerner det, som for nuværende er et lovkrav, vil det ramme de plejekrævende med yderligere dårlig kvalitet i plejen til følge. Findes der dokumentation for en sådan påstand? Ja, det gør der. I Gribskov Kommune har man forsøgt at gennemføre hjemmepleje, uden politik på området. Kommunen fik først en politik på området da det kommunale, eksterne, tilsyn ikke kunne forhindre at den dårlige kvalitet i hjemmesygeplejen medførte et dødsfald. Derfor er det forståeligt at Danske Ældreråd, som repræsentant for de 98 kommunale Senior/ældreråd, nu råber op og slår hælene i. En kritik der nu åbenbat bakkes op af ældresagen. Der har tidligere været rejst kritik af ældreministeren for ikke at forbedre de mest basale vilkår for de ældre og plejekrævende borgere i Danmark. Selv mener ministeren at hun har gjort noget. Hun siger »Der er tilført flere penge til ældreområdet under denne regering end tidligere. Vi har lavet en lang liste af resultater på ældreområdet. I finansloven for 2018 satte vi 2,7 mia. ekstra af til de ældre alene, heraf 2 mia. til bedre bemanding i hjemmeplejen og plejehjemmene«. Det er rigtigt, at det er besluttet at øge ressourcerne i hjemmepleje og på plejehjemmene, som beskrives af ministeren. Men det er bare ikke det billede man oplever som plejekrævende borger. Tvært imod, til trods for flere midler, ser det ud som om pengene forsvinder i et sort hul – og måske anvendes af kommunerne til alt andet end plejeområdet. Samtidig sparer kommunerne bredt på ældreområdet i næsten samtlige kommuner. Vi har også fra Faglige Seniorer råbt op om de nuværende vilkår på ældreområdet. Vi har fremsendt et 10 punkts program til ministeren. Bl.a. mener vi at der mangler en ny og gennemgående analyse af hvilke udfordringer der er på ældreområdet. Vi må være sikre på at når der forhandles finanslov og der afsættes midler til ældreområdet så er der regnet rigtigt i forhold til den demografiske udvikling. Som det er i dag, er området underfinansieret, trods de afsatte midler. Ældreministeren må lægge de ideologiske holdninger til side. Og arbejde benhårdt for en bedre pleje og omsorg for de ældre og ikke gøre det modsatte.