Urimelige besparelser på ældreområdet.

Kommunalpolitikerne svigter deres løfter ved kommunalvalget i 2017 og gennemfører urimelige besparelser på ældreområdet. Det må man konstatere efter flere kommuner bl.a. i Nordsjælland, har genåbnet indgåede budgetter for at gennemføre her og nu besparelser. Dette sker til trods for at såvel ældre og seniorrådene i kommunerne gennem høringsvar har protesteret og kritiseret besparelserne.
Det er ikke noget problem at indlægge besparelser for den gruppe af ældre, der klare sig selv. Der er såmænd heller ikke meget at spare på den gruppe. Der hvor der er mange penge at spare, det er på de områder hvor de ældre er afhængig af offentlig støtte.
I teksten fra finansloven 2018 står der ” Med aftale om finansloven for 2018 afsætter regeringen og Dansk Folkeparti yderligere ca. 2,7 mia. kr. i 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, en værdig død, bedre kommunale forudsætninger for aflastning af pårørende samt en række andre aktiviteter. Midlerne kommer oven i de betydelige løft af ældreområdet til en værdig ældrepleje i form af værdighedsmilliarden, ekstra hjælp i form af klippekort samt bedre mad på 1,8 mia. kr. i 2017 og 1,4 mia. kr. årligt i 2018 og frem”.

I regeringens økonomiaftale aftale med KL for 2018 kunne man læse følgende om bl.a. ældreområdet

” Med det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram frigøres 1 mia. kr. i 2018. Midlerne målrettes bl.a. ældreområdet til at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere”.

Denne retning fra regeringen og KL fortsætter med økonomiaftalen for 2019 hvor overskrifterne er

” Regeringen og KL er enige om at løfte den kommunale serviceramme for 2019 med 1,7 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen. Pengene skal også gå til den nære sundhed og til kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere.

Med aftalen målrettes samtidig 600 mio. kr. frigjorte midler til kommunal velfærd. Regeringen og KL er således enige om, at den borgernære kernevelfærd i kommunerne løftes med i alt 2,3 mia. kr. i 2019”.

Undskyld, der er noget galt, hvor bliver pengene af? Regeringen poster penge ud til ældreområdet, samtidig med at kommunerne sparer. Enten undervurderer regeringen den demografiske udvikling, eller også bruger kommunerne ikke pengene som de er øremærket til. Det må klargøres frem til finansloven for 2019 og ved de kommende kommunale budgetforhandlinger. Ellers er der tale om en politisk nedprioritering af ældreområdet.