Venstre har ikke en økonomisk plan

Nu har jeg flere gange prøvet at få svar fra V om det velfærdsløfte som Lars Løkke Rasmussen forelagde, da han optrådte på topmøde i Dansk Erhverv. Lars Løkke Rasmussen afgav her et løfte om at tilføre 69 mia. kr. til kernevelfærd, med henblik på at dække det demografiske træk. Løftet var at i takt med at der kom flere ældre og flere børn måtte man tilfører flere midler. Midlerne skulle komme fra det “råderum” der er i Dansk økonomi frem mod 2025. Velfærdsløftet er jo kun en del af en samlet økonomisk plan. Det er jo ikke et eksakt beløb og det er ikke penge der står på en bankkonto. Det er en fremskrivning af mulig økonomi. Derfor ville det jo være rart om V ville fremlægge en økonomisk plan her før vi skal stemme.

Lars Løkke Rasmussen forsøgte i 2017 at få vedtaget en økonomisk helhedsplan 2025. Det var alene en plan for at øge arbedskraftudbuddet samt derved at øge det økonomiske råderum, men efter længere tid, måtte regeringen opgive.I den plan var der ikke lagt op til forbedringer af kernevelfærden. Det økonomiske råderum er ca. 23. mia. kr.  i den rette fremskrivning, men hvis man lægger tallene sammen frem til 2025 ser det ud som om at det er 69 mia. kr. Venstre vil heller ikke svarer på om de 9 mia. kr. som er besluttet ved forsvarsforliget, skal tages af det økonomiske råderum.

Nu har vi så fået at vide, at det tætteste vi kommer på en økonomisk plan, som Venstre vil gå til valg på svarer til regeringens konvergensprogram 2019
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/04/danmarks-konvergensprogram-2019-dansk-oekonomi-i-stoerk-form

Man kan blive meget klog af at læse konvergensprogrammet. Men når man har været igennem teksten stå det helt klart at hvis V danner regering efter valget, så vil de offentlige udgifter stige med 0,3% – det er sådan set det halve af hvad Lars Løkke Rasmussen har lovet ved starten af valgkampen. Når man så spørger Venstres formand hvad støttepartierne LA og de Konservative mener, så siger han, det er ikke noget problem. Nej det er da rigtigt, de er jo også en del af konvergensprogrammet 2019.

Nu er der få dage tilbage af valgkampen, så derfor må man forvente at oppositionen og ikke mindst pressen, vil kræve svar fra V. Hvad er partiets økonomiske plan?